Nejlepší publikace ÚI roku 2020

Soutěž - Vítězné práce

Členové hodnotící komise

 • prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
 • prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.
 • prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc.
 • prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
 • doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
 • prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.

A. ODBORNÁ MONOGRAFIE:

 • Meurant, G., Jurjen Duintjer Tebbens. Krylov Methods for Nonsymmetric Linear Systems - From Theory to Computations.
  Zdůvodnění: Jedná se o unikátní a obdivuhodný počin, přesahující svými parametry rozsah a náročnost soutěže. Tato kniha je užitečná nejen pro teoretiky věnující se výzkumu v této oblasti, ale i pro tvůrce řešičů a programátory matematických knihoven. U této monografie lze důvodně očekávat, že ve své oblasti bude dlouhá léta používána jako jeden ze základních zdrojů.
 • Martin Holeňa, Pulc, P., Kopp, M. Classification Methods for Internet Applications.
  Zdůvodnění: Kromě umělé inteligence představuje počítačová bezpečnost jednu z nejatraktivnějších oblastí computer science dneška. Kniha představuje souhrnnou publikaci popisující rozsáhlou problematiku klasifikačních metod pro internetové aplikace. Jedinečná je zejména svou aplikační orientací a interdisciplinárním charakterem.

B. ODBORNÝ ČLÁNEK:

 • Kučera, P., Petr Savický. Bounds on the Size of PC and URC.
  Zdůvodnění: Tento velmi pěkný článek studuje složitost reprezentací booleovských funkcí pomocí existenčních CNF formulí speciálních vlastností. Je dokázána exponenciální separace v efektivnosti reprezentací a souvislost s přítomností pomocných proměnných.
 • Aranda, A., David Hartman. The independence number of HH-homogeneous graphs and a classification of MB-homogeneous graphs.
  Zdůvodnění: Článek řeší netriviální otázky o různých zobecněních pojmu homogenity grafů a výrazně přispívá k řešení otevřených problémů ohledně klasifikace HH- a MB-homogenních grafů.
 • Bose, P., Cano, P., Maria Saumell Mendiola, Silveira, R.I. Hamiltonicity for Convex Shape Delaunay and Gabriel Graphs.
  Zdůvodnění: Tento elegantní článek podává řadu zobecněných výsledků ohledně hamiltonicity zobecněných Delaunay a Gabrielových grafů. Výsledky jsou unikátní i tím, že pro důkaz hamiltonicity používají jinou techniku než předchozí srovnatelné práce.

Přihlášené publikace