Orgány Ústavu informatiky AV ČR

Vedení ústavu

Rada ústavu

Dozorčí rada ústavu

 • Předseda
  Ing. Jiří Plešek, CSc.
 • Místopředseda
  RNDr. Jan Kalina, Ph.D.
 • Členové
  prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
  Ing. Lubomír Soukup, Ph.D.
  JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D.
  prof. Ing. Filip Železný, Ph.D.
 • Tajemnice
  Lenka Semeráková

Zástupci ústavu v Akademickém sněmu