Kontaktní a identifikační údaje

ÚSTAV INFORMATIKY AV ČR, v.v.i.

Pod Vodárenskou věží 271/2
182 00 Praha 8


Telefon: +420 266 052 183
Email: ics@cs.cas.cz

IČ: 67985807
DIČ: CZ67985807

Podatelna

Úřední hodiny:9:00 – 16:00
Elektronická adresa:ics@cs.cas.cz
ID Datové schránky:zwjns6y

Adresa pro doručování analogových dokumentů a dokumentů na přenosných technických nosičích dat je shodná s adresou ústavu.

Podatelna přijímá následující formáty elektronických dokumentů: pdf, PDF/A, xml, Html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc, docx, xls, xlcx, ppt, pptx, jpg/jpeg, png, tiff, gif. Podatelna přijímá dokumenty v digitální podobě na běžně používaných přenosných technických nosičích dat (CD, DVD, USB flash paměť) obsahujících některý z běžně používaných souborových systémů (FAT16, FAT32, exFAT, NTFS).

Datové zprávy obsahující škodlivý kód budou izolovány a považovány za nedoručené. Neúplné nebo poškozené dokumenty v analogové nebo digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiných právních předpisů, nebudou přijaty.

Přístupnost webových stránek

Webová prezentace Ústavu informatiky, v.v.i. splňuje požadavky vyplývající ze zákona 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Podněty na další vylepšování přístupnosti těchto webových stránek přijímáme na výše uvedeném kontaktu.