Poradní sbor

Poradní sbor je poradní orgán ředitele pracoviště Akademie věd České republiky, který poskytuje pracovišti poradenskou činnost při jeho výzkumných aktivitách, zejména při vytváření a naplňování vědní koncepce, rozvíjení vědních oborů, navazování mezinárodní spolupráce, zajišťování účasti v zahraničních projektech a při průběžném hodnocení činnosti pracoviště a jeho týmů.

Členové sboru

  • Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc., Ústav informatiky AV ČR, Praha
  • Prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc., Federal Institute of technology, Zurich, Swiss
  • Prof. Keith Jeffery, Ph.D., Research Data Alliance, UK
  • Prof. Jan Mandel, Ph.D., University of Colorado Denver, USA
  • Prof. Dr. Petr Musílek, Ph.D., University of Alberta , CA, (předseda)
  • Prof. Stephen Senn, Ph.D., Statistical Consultant, Edinburg, UK
  • Prof. Dr. Sonja Smets, Ph.D., University of Amsterdam, NL