Nejlepší publikace ÚI roku 2017

Soutěž - Vítězné práce

Oceněná Maria Saumell

Po posouzení všech prací se členové komise na základě proběhlé diskuze rozhodli doporučit řediteli ÚI k ocenění následující tři práce přihlášené do soutěže:

 • Cabello, S., Cibulka, J., Kynčl, J., Saumell, Maria, Valtr, P. Peeling Potatoes Near-optimally in Near-linear Time. SIAM Journal on Computing. 2017, roč. 46, č. 5, s. 1574-1602. ISSN 0097-5397.
  Zdůvodnění: V práci je řešen klasický a důležitý problém z výpočetní geometrie a je v něm představeno efektivní 1-epsilon aproximační řešení. Výsledky prezentované v práci jsou završením rozsáhlého výzkumu tohoto problému.
 • Hladký, Jan, Komlós, J., Piguet, Diana, Simonovits, M., Stein, M., Szemerédi, E. The approximate Loebl-Komlós-Sós Conjecture I: The sparse decomposition. SIAM Journal on Discrete Mathematics. 2017, roč. 31, č. 2, s. 945-982. ISSN 0895-4801.
  Zdůvodnění: Práce je součástí souboru čtyř publikací, který se zabývá dlouho otevřeným problémem z extremální kombinatoriky, známým jako domněnka Loeblova-Komlósova-Sósové. Přináší řešení aproximace uvedené domněnky za použití netriviálního důkazu.
 • Resler, Jaroslav, Krč, Pavel, Belda, Michal, Juruš, Pavel, Benešová, N., Lopata, J., Vlček, O., Damašková, D., Eben, Kryštof, Derbek, P., Maronga, P., Kanani-Sühring, F. PALM-USM v1.0: A New Urban Surface Model Integrated into the PALM Large-eddy Simulation Model. Geoscientific Model Development. 2017, roč. 10, č. 10, s. 3635-3659. ISSN 1991-959X.
  Zdůvodnění: V práci je prezentován podrobný popis nového modelu vhodný pro modelování atmosférických podmínek v městském prostředí. Model je navržen v dosud neřešené složitosti a současné popisuje funkční softwarový systém publikovaný pod otevřenou licencí.

Ředitel ústavu návrh komise plně akceptoval.

Cena ředitele Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

byla udělena dr. Věře Kůrkové za sérii výsledků v oblasti teorie neuronových sítí a za systematickou a kvalitní publikační činnost.

Členové hodnotící komise

 • Prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
 • Prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
 • Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
 • doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.
 • prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
 • Prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc.
 • Prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.

Vyhlášení soutěže

Příkaz ředitele č. 8/2018

Přihlášené publikace

 • Kůrková, Věra, Sanguineti, M. Probabilistic Lower Bounds for Approximation by Shallow Perceptron Networks. Neural Networks. 2017, roč. 91, July, s. 34-41. ISSN 0893-6080.
 • Kalina, Jan. On Locally Most Powerful Sequential Rank Tests. Sequential Analysis. 2017, roč. 36, č. 1, s. 111-125. ISSN 0747-4946.
 • Cabello, S., Cibulka, J., Kynčl, J., Saumell, Maria, Valtr, P. Peeling Potatoes Near-optimally in Near-linear Time. SIAM Journal on Computing. 2017, roč. 46, č. 5, s. 1574-1602. ISSN 0097-5397.
 • Bezhanishvili, G., Moraschini, Tommaso, Raftery, J.G. Epimorphisms in Varieties of Residuated Structures. Journal of Algebra. 2017, roč. 492, 15 December, s. 185-211. ISSN 0021-8693.
 • Moraschini, Tommaso. A Computational Glimpse at the Leibniz and Frege Hierarchies. Annals of Pure and Applied Logic. 2018, roč. 169, č. 1, s. 1-20. ISSN 0168-0072.
 • Šíma, Jiří, Žák, Stanislav. On Tight Separation for Blum Measures Applied to Turing Machine Buffer Complexity. Fundamenta Informaticae. 2017, roč. 152, č. 4, s. 397-409. ISSN 0169-2968.
 • Rocha, Israel. Spectral Bisection with Two Eigenvectors. Electronic Notes in Discrete Mathematics. 2017, roč. 61, August, s. 1019-1025. ISSN 1571-0653.
 • van Leeuwen, J., Wiedermann, Jiří. Turing Machines with One-sided Advice and Acceptance of the co-RE Languages. Fundamenta Informaticae. 2017, roč. 153, č. 4, s. 347-366. ISSN 0169-2968.
 • van Leeuwen, J., Wiedermann, Jiří. Knowledge, Representation and the Dynamics of Computation. In: Dodig-Crnkovic, G.; Giovagnoli, R. ed. Representation and Reality in Humans, Other Living Organisms and Intelligent Machines. Cham: Springer, 2017, s. 69-89. Studies in Applied Philosophy, Epistemology and Rational Ethics, 28. ISBN 978-3-319-43782-8.
 • Hladký, Jan, Komlós, J., Piguet, Diana, Simonovits, M., Stein, M., Szemerédi, E. The approximate Loebl-Komlós-Sós Conjecture I: The sparse decomposition. SIAM Journal on Discrete Mathematics. 2017, roč. 31, č. 2, s. 945-982. ISSN 0895-4801.
 • Paluš, Milan. Linked by Dynamics: Wavelet-Based Mutual Information Rate as a Connectivity Measure and Scale-Specific Networks. In: Tsonis, A.A. ed. Advances in Nonlinear Geosciences. Cham: Springer, 2018, s. 427-463. Aegean Conferences. ISBN 978-3-319-58894-0. [30 Years of Nonlinear Dynamics, Rhodes, 03.07.2016-08.07.2016, GR].
 • Resler, Jaroslav, Krč, Pavel, Belda, Michal, Juruš, Pavel, Benešová, N., Lopata, J., Vlček, O., Damašková, D., Eben, Kryštof, Derbek, P., Maronga, P., Kanani-Sühring, F. PALM-USM v1.0: A New Urban Surface Model Integrated into the PALM Large-eddy Simulation Model. Geoscientific Model Development. 2017, roč. 10, č. 10, s. 3635-3659. ISSN 1991-959X.
 • Coufal, David. Radial Fuzzy Systems. Fuzzy Sets and Systems. 2017, roč. 319, 15 July, s. 1-27. ISSN 0165-0114
 • Hlinka, Jaroslav, Hartman, David, Jajcay, Nikola, Tomeček, David, Tintěra, J., Paluš, Milan. Small-world Bias of Correlation Networks: From Brain to Climate. Chaos. 2017, roč. 27, č. 3, č. článku 035812. ISSN 1054-1500.