Reference - Spolupráce s veřejnými a soukromými subjekty

Kontakt

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

Reference

V posledních letech spolupracoval Ústav informatiky s více než 70 subjekty s komerční a veřejné sféry. Mezi jinými například s:

Fakultní Thomayerova Nemocnice

Naše Oddělení statistického modelování spolupracovalo v letech 2021-2023 s Fakultní Thomayerovou nemocnicí na projektu, který měl za cíl zlepšit rehabilitační proces pro pacienty, kteří utrpěli mrtvici. Naší rolí bylo vyvinout metody a nástroje pro sběr a analýzu naměřených dat.

Referenční článek: COMIRESTROKE—A clinical study protocol for monitoring clinical effect and molecular biological readouts of COMprehensive Intensive REhabilitation program after STROKE

Magistrát hlavního města Prahy

Oddělení komplexních systémů Ústavu informatiky AV ČR v. v. i. spolupracuje s Magistrátem hlavního města Prahy na vysoce věrných meteorologických a imisních simulacích. Hlavní zájmové oblasti se nacházejí v Holešovicích, Dejvicích a Novém městě. Komplexní mikroměřítkové simulace vybraných lokalit představují unikátní a cenný zdroj informací nejen pro urbanisty, ale i pro budoucí územní plánování. Spolupráce s Magistrátem představuje praktický příklad zapojení pokročilých a moderních technik v rámci konceptu "smart city".

NET4GAS, s.r.o.

Společnost NET4GAS zajišťuje mezinárodní a vnitrostátní přepravu zemního plynu na území České republiky. Stará se také o kvalitu za spolehlivost přepravní soustavy. Spolupráce Ústavu informatiky AV ČR s firmou NET4GAs spočívala ve statistické analýze poskytnutých dat s ohledem na včasnou detekci případných poruch v distribuční síti.

AVAST Software s.r.o.

AVAST (nyní součást nadnárodního Gen Digital) byl založen v roce 1988 a je významnou firmou v oblasti kybernetické bezpečnosti, která je známá svým antivirovým softwarem. Ústav informatiky AV ČR poskytl odborné znalosti v oblasti komplexních sítí, které přispěly k vývoji inovativních řešení zaměřených na ochranu uživatelů Internetu před online hrozbami.

Naše spolupráce s firmou AVAST se zaměřila na analýzu chování jednotlivých škodlivých programů v sítích, což je zásadní krok při zajišťování kybernetické bezpečnosti. Díky našemu společnému úsilí jsme vyvinuli metody identifikace škodlivých entit ve komplexních sítích, čímž jsme zvýšili účinnost a přesnost antivirových řešení firmy AVAST. Vzhledem k tomu, že kybernetické hrozby představují významné riziko pro firemní i soukromé uživatele, má tato práce zásadní význam pro zlepšení kybernetické bezpečnosti v celé společnosti.

ČEPS, a.s.

ČEPS, provozovatel přenosové soustavy České republiky, zajišťuje bezpečný přenos elektřiny. V rámci rostoucí role umělé inteligence ČEPS plánuje integraci AI. Etické výzvy jsou řešeny zodpovědně; studie Ústavu informatiky definuje etický rámec pro regulaci AI v energetickém průmyslu, zdůrazňuje hodnotově citlivý design.
Kromě toho etický dekalog a článek v časopise PRO-ENERGY poskytují praktické směrnice pro ČEPS v implementaci a využití AI : https://www.ceps.cz/cs/ceps-v-mediich/novinka/etika-ai-prakticke-uvahy-nejen-v-energetice

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)


Unicorn a.s.

CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o.

Škoda Auto a.s. (Volkswagen AG)

ADASTRA, s.r.o.

Český hydrometeorologický ústav

GasNet s.r.o.

IKEM Praha

Javlin, a.s.

Kapsch Telematic Services s.r.o.

(grant TAČR)

Ministerstvo financí ČR

Operátor ICT, a.s.

OTE, a.s.

Psychiatrické centrum Praha

(grant GAČR)

The Science and Technology and Facilities Council (UK)