Reference - Spolupráce s veřejnými a soukromými subjekty

ADASTRA, s.r.o.

AVAST Software s.r.o.

Barco, s.r.o. (grant TAČR)

IKEM Praha (grant GAČR)

Inoxive s.r.o. (grant TAČR)

Javlin, a.s.

Kapsch Telematic Services s.r.o. (grant TAČR)

Psychiatrické centrum Praha (grant GAČR)

OTE, a.s.

Ministerstvo financí ČR

The Science and Technology and Facilities Council (UK)

Volkswagen AG