Reference - Spolupráce s veřejnými a soukromými subjekty

Kontakt

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Mgr. Pavel Juruš, Ph.D.
Mgr. Philippe Dubost, MBA
Tel.: +420 266 053 270
partnerships@computerscience.cz
http://computerscience.cz/lai

Reference

V posledních letech spolupracoval Ústav informatiky s více než 70 subjekty s komerční a veřejné sféry. Mezi jinými například s:

Fakultní Thomayerova Nemocnice

Naše Oddělení statistického modelování spolupracovalo v letech 2021-2023 s Fakultní Thomayerovou nemocnicí na projektu, který měl za cíl zlepšit rehabilitační proces pro pacienty, kteří utrpěli mrtvici. Naší rolí bylo vyvinout metody a nástroje pro sběr a analýzu naměřených dat.

Referenční článek: COMIRESTROKE—A clinical study protocol for monitoring clinical effect and molecular biological readouts of COMprehensive Intensive REhabilitation program after STROKE

Magistrát hlavního města Prahy

Oddělení komplexních systémů Ústavu informatiky AV ČR v. v. i. spolupracuje s Magistrátem hlavního města Prahy na vysoce věrných meteorologických a imisních simulacích. Hlavní zájmové oblasti se nacházejí v Holešovicích, Dejvicích a Novém městě. Komplexní mikroměřítkové simulace vybraných lokalit představují unikátní a cenný zdroj informací nejen pro urbanisty, ale i pro budoucí územní plánování. Spolupráce s Magistrátem představuje praktický příklad zapojení pokročilých a moderních technik v rámci konceptu "smart city".

NET4GAS, s.r.o.

Společnost NET4GAS zajišťuje mezinárodní a vnitrostátní přepravu zemního plynu na území České republiky. Stará se také o kvalitu za spolehlivost přepravní soustavy. Spolupráce Ústavu informatiky AV ČR s firmou NET4GAs spočívala ve statistické analýze poskytnutých dat s ohledem na včasnou detekci případných poruch v distribuční síti.

Unicorn a.s.

AVAST Software s.r.o.

CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o.

Škoda Auto a.s. (Volkswagen AG)

ADASTRA, s.r.o.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)

ČEPS, a.s.

Český hydrometeorologický ústav

GasNet s.r.o.

IKEM Praha

Javlin, a.s.

Kapsch Telematic Services s.r.o.

(grant TAČR)

Ministerstvo financí ČR

Operátor ICT, a.s.

OTE, a.s.

Psychiatrické centrum Praha

(grant GAČR)

The Science and Technology and Facilities Council (UK)