Ocenění

2019

 • Akademická prémie pro rok 2019 - RNDr. Milan Paluš, DrSc.

  Prestižní ocenění za mimořádný vědecký přínos Praemium Academiae.

  Cena udělena od: Akademie věd AV ČR

 • Prémie Otto Wichterleho 2019 - Mgr. Jan Geletič, Ph.D.

  Prémie je určena mimořádným vědeckým osobnostem, které významným způsobem přispívají k rozvoji příslušné vědní disciplíny.

  Cena udělena od: Akademie věd AV ČR

2018

 • Cena Josefa Hlávky - Mgr. Tommaso Moraschini, Ph.D.

  pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky

  Cena udělena od: Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

 • Cena Josefa Hlávky - Jan Grebík

  pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky

  Cena udělena od: Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

 • Cena AV CR v kategorii vědců do 35 let - Mgr. Tommaso Moraschini, Ph.D.

  trojice významných článků o algebraické logice publikovaných v nejprestižnějších oborových časopisech

  Cena udělena od: Akademie věd AV ČR

 • Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy - Mgr. Nikola Jajcay, Ph.D.

  Cena za výzkum v oboru počítačových věd - 3. místo

  Cena udělena od: Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a Francouzské velvyslanectví

 • Soutěž o nejlepší publikaci ÚI za rok 2017 - Maria Saumell Mendiola

  Za autorský podíl v práci "Peeling potatoes near-optimality in near-linear time" kolektivu autorů S. Cabello, J Cibulka, J. Kynčl, M. Saumell, P. Valtr.

  Cena udělena od: Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.

 • Soutěž o nejlepší publikaci ÚI za rok 2017 - Mgr. Diana Piguet, Ph.D.

  Za autorský podíl v práci "The Approximate Loebl-Komlós-Sós conjecture I: The sparse decomposition" kolektivu autorů J. Hladký, J. Komlós, D. Piguet, M. Simonovits, M. Stein, E. Szemerédi.

  Cena udělena od: Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.

 • Autorský podíl v práci "PALM-USM v1.0: A new urban surface model integrated into the PALM large-eddy simulation model" kolektivu autorů J. Resler, P. Krč.,M. Belda, P. Juruš, N. Benešová, J. Lopata, O. Vlček, D. Damašková, K. Eben, P. Derbek, B. Maronga, F. Kanani-Suhring.

  Cena udělena od: Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.

 • Cena ředitele ÚI - RNDr. Věra Kůrková, DrSc.

  Série výsledků v oblasti teorie neuronových sítí a systematická a dlouhodobá kvalitní publikační činnost.

  Cena udělena od: Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.

2017

 • Best Paper Award, konference ITAT 2017, Slovensko - RNDr. Petra Vidnerová, Ph.D.

  za článek Evolution Strategies for Deep Neural Network Models Design

  Cena udělena od: konference ITAT 2017

 • The EUSFLAT 2015 Best PhD Award - Amanda Vidal Wandelmer, Ph.D.

  PhD entitled "On modal expansions of t-norm based logics with rational constants"

  Cena udělena od: EUSFLAT 2015

 • Publikace: J. Runge, V. Petoukhov, J. F. Donges, J. Hlinka, N. Jajcay, M. Vejmelka, D. Hartman, N. Marwan, M. Palu2 and J. Kurths. Identifying causal gateways and mediators in complex spatio-temporal systems. Nature Communications 6:art.num.8502,2015.

  Cena udělena od: Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.

 • Nejlepší publikace ÚI AV ČR, v.v.i. za období 2015-2016 - Mgr. Diana Piguet, Ph.D.

  Böttcher, J.; Hladký, J.; Piguet, Diana; Taraz, A. An approximate version of the Tree Packing conjecture. Israel Journal of Mathematics. 2016, roč. 211, č. 1, s. 391-446. ISSN 0021-2172.

  Cena udělena od: Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.

 • Nejlepší publikace ÚI AV ČR, v.v.i. za období 2015-2016 - doc. Ing. Miroslav Rozložník, Dr.

  Za článek Rozložník, Miroslav; Okulicka-Dłużewska, F.; Smoktunowicz, A. Cholesky-like Factorization of Symmetric Indefinite Matrices and Orthogonalization with Respect to Bilinear Forms. SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications. 2015, roč. 36, č. 2, s. 727-751. ISSN 0895-4798.

  Cena udělena od: Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.

2016

 • Čestné uznání za vystoupení na konferenci ROBUST 2016 - Ivan Kasanický

  Poster a prezentace

  Cena udělena od: Odborná komise konference ROBUST

 • Best Paper Award, konference BIOSTEC/BIOINFORMATICS 2016, Řím - Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D., RNDr. Jan Kalina, Ph.D.

  Konferenční článek

  Cena udělena od: INSTICC (Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication)

 • Outstanding paper award at the conference EANN 2016 in Aberdeen, Scotland - RNDr. Věra Kůrková, DrSc.

  Nové teoretické výsledky v oblasti neurocomputingu přednesené na konferenci EANN 2016 a publikované ve sborníku: V. Kůrková: Lower bounds on complexity of shallow perceptron networks. In Engineering Applications of Neural Networks, Communications in Computer and Information Sciences 629, Eds. C. Jayne, L. Iliadis (pp. 283-294), Springer, 2016.

  Cena udělena od: Programový výbor konference EANN 2016

2015