Ochrana oznamovatelů

Co je a jaký je účel ochrany oznamovatelů?

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Podle této legislativy je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu. Whistlebloweři šetří nejen veřejné i soukromé finanční prostředky, ale mohou rovněž přispět k ochraně veřejného zdraví, zachraňovat životy, pomoci předcházet ekologickým katastrofám atp. Jednotlivé členské státy přijaly v souvislosti se směrnicí své transpoziční zákony, v České republice je to zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

FAQ

 • Kdo může oznamovat?
  kdokoliv kdo se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděl o protiprávním jednání.
 • Co se oznamuje?
  Porušení nebo hrozící porušení dle platné a účinné právní úpravy.
 • Jak se oznamuje?
  komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů.

Komunikační kanály Ústavu informatiky

Pro učinění oznámení využijte jeden z následujících kanálů, primárně využívejte www.oznam.to:

 • Elektronicky: oznam.to (www.oznamovatel.justice.cz, PIN dle interní směrnice)
 • Příslušná osoba: JUDr. Robert Pecka
  pecka@lexnova.cz
  tel +420 123 456 789
 • Písemně na adresu:
  Whistleblowing
  Ústav informatiky AV ČR
  Pod Vodárenskou věži 271/2
  182 00 Praha