Nejlepší publikace ÚI z let 2015 až 2016

Soutěž - Vítězné práce

Po posouzení všech prací se přítomní členové komise na základě proběhlé diskuze jednomyslně rozhodli doporučit řediteli ÚI k ocenění 1. cenou následující tři práce přihlášené do soutěže:

 • Rozložník, Miroslav; Okulicka-Dłużewska, F.; Smoktunowicz, A. Cholesky-like Factorization of Symmetric Indefinite Matrices and Orthogonalization with Respect to Bilinear Forms. SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications. 2015, roč. 36, č. 2, s. 727-751. ISSN 0895-4798.
  Zdůvodnění: Článek přináší původní a fundamentální výsledky z oblasti numerické matematiky. Problematice faktorizace a ortogonalizace, které se týká, se ve světě věnuje velký počet matematiků, protože jde o problematiku, která hraje velmi důležitou roli ve vědeckotechnických výpočtech. Časopis, v němž byl publikován, je jedním z nejprestižnějších časopisů zaměřených na teorii matic.
 • Böttcher, J.; Hladký, J.; Piguet, D.; Taraz, A. An approximate version of the Tree Packing conjecture. Israel Journal of Mathematics. 2016, roč. 211, č. 1, s. 391-446. ISSN 0021-2172.
  Zdůvodnění: Článek dokazuje platnost asymptotické verze domněnky týkající se jedné ze základních otázek teorie grafů ‒ pakování stromů, která byla vyslovena již v r. 1976. Jedná se o výsledek v oblasti, kde probíhá intenzivní výzkum, jeho důkaz je obtížný, práce si vyžádala 50 stránek. Článek vyšel v prestižním časopise a rok po zveřejnění má již 2 citace, obě od celosvětově špičkových odborníků v pravděpodobnostních metodách.
 • Runge, J.; Petoukhov, V.; Donges, J.F.; Hlinka, J.; Jajcay, N.; Vejmelka, M.; Hartman, D.; Marwan, N.; Paluš, M.; Kurths, J. Identifying Causal Gateways and Mediators in Complex Spatio-Temporal Systems. Nature Communications. 2015, roč. 6, 7 October, Article 8502. ISSN 2041-1723.
  Zdůvodnění: Článek vyšel v časopise, který je jedním z nejprestižnějších napříč všemi obory, jeho impakt faktor je > 11. Do tohoto časopisu je velmi obtížné proniknout, a to zejména pro práce jako je tato, jejichž hlavní přínos spočívá v novém přístupu založeném na současné aplikaci celé řady teoreticky náročných metod.

K ocenění 2. cenou přítomní členové komise navrhli další dvě práce přihlášené do soutěže:

Členové hodnotící komise

 • Ing. Marek Brabec, PhD.
 • Doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
 • Ing. Rostislav Horčík, PhD.
 • Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc.
 • Prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
 • Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
 • Prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc.
 • Doc. RNDr. Jiří Šíma, DrSc.
 • Doc. Ing. Filip Šroubek, PhD., CSc.
 • Prof. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc.
 • P. Cintula, C. Noguera. A Henkin-style proof of completeness for first-order algebraizable logics. Journal of Symbolic Logic 80(1):341–358, 2015
  Zdůvodnění: Článek zobecňuje známý důkaz úplnosti prvořádové logiky na velmi obecnou třídu logik, což od autorů vyžadovalo překonat dost náročné technické problémy. Vyšel v prestižním časopise.
 • Kůrková, V.; Sanguineti, M. Model Complexities of Shallow Networks Representing Highly Varying Functions. Neurocomputing. 2016, roč. 171, 1 January, s. 598-604. ISSN 0925-2312.
  Zdůvodnění: Článek ukazuje, že většinu funkcí nelze efektivně spočítat mělkou neuronovou sítí s běžně používanými výpočetními jednotkami. Tento výsledek je velmi aktuální zejména v kontextu toho, že s rostoucí výkonností počítačů se stálé jasněji ukazuje výrazně vyšší aplikační úspěšnost hlubokých neuronových sítí ve srovnání s mělkými. Článek vyšel v prestižním časopise.

Ředitel ústavu návrh komise plně akceptoval.

Přihlášené publikace

 • Cintula, Petr; Noguera, Carles. A Henkin-Style Proof of Completeness for First-Order Algebraizable Logics. Journal of Symbolic Logic. 2015, roč. 80, č. 1, s. 341-358. ISSN 0022-4812.
 • Haniková, Zuzana; Savický, Petr. Term satisfiability in FLew-algebras. Theoretical Computer Science. 2016, roč. 631, 6 June, s. 1-15. ISSN 0304-3975.
 • Kalina, Jan; Schlenker, Anna. A Robust Supervised Variable Selection for Noisy High-Dimensional Data. BioMed Research International. 2015, roč. 2015, Article 320385, s. 1-10. ISSN 2314-6133.
 • Rozložník, Miroslav; Okulicka-Dłużewska, F.; Smoktunowicz, A. Cholesky-like Factorization of Symmetric Indefinite Matrices and Orthogonalization with Respect to Bilinear Forms. SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications. 2015, roč. 36, č. 2, s. 727-751. ISSN 0895-4798.
 • Strauch, O.; Porubský, Štefan. Distribution of Sequences: A Sampler (Electronic revised version December 8, 2016). Wien: BOKU, 2016. 692 s. ISSN 1336-913X.
 • Duintjer Tebbens, Jurjen; Meurant, G. On the convergence of Q-OR and Q-MR Krylov methods for solving nonsymmetric linear systems. Bit. 2016, roč. 56, č. 1, s. 77-97. ISSN 0006-3835.
 • Kůrková, Věra; Sanguineti, M. Model Complexities of Shallow Networks Representing Highly Varying Functions. Neurocomputing. 2016, roč. 171, 1 January, s. 598-604. ISSN 0925-2312.
 • van Leeuwen, J.; Wiedermann, Jiří. Separating the Classes of Recursively Enumerable Languages Based on Machine Size. International Journal of Foundations of Computer Science. 2015, roč. 26, č. 6, s. 677-695. ISSN 0129-0541.
 • Wiedermann, Jiří; van Leeuwen, J. What is Computation: An Epistemic Approach. In Italiano, G.; Margaria-Steffen, T.; Pokorný, J.; Quisquater, J.J.; Wattenhofer, R. (ed.). SOFSEM 2015: Theory and Practice of Computer Science. Berlin: Springer, 2015, s. 1-13. Lecture Notes in Computer Science, 8939. ISBN 978-3-662-46077-1. ISSN 0302-9743. [Sofsem 2015. International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science /41./, Pec pod Sněžkou, 24.01.2015-29.01.2015, CZ].
 • van Leeuwen, J.; Wiedermann, Jiří. Knowledge, Representation and the Dynamics of Computation. In Dodig-Crnkovic, G.; Giovagnoli, R. (ed.). Representation and Reality in Humans, Animals and Machines. Springer, 2017, to appear. Studies in Applied Philosophy, Epistemology and Rational Ethics, 28. ISBN 978-3-319-43782-8.
 • Jajcay, Nikola; Hlinka, Jaroslav; Kravtsov, S.; Tsonis, A.A.; Paluš, M. Time Scales of the European Surface Air Temperature Variability: The Role of the 7-8 Year Cycle. Geophysical Research Letters. 2016, roč. 43, č. 2, s. 902-909. ISSN 0094-8276.
 • Böttcher, J.; Hladký, Jan; Piguet, Diana; Taraz, A. An approximate version of the Tree Packing Conjecture. Israel Journal of Mathematics. 2016, roč. 211, č. 1, s. 391-446. ISSN 0021-2172.
 • Vejmelka, Martin; Kochanski, A.; Mandel, Jan. Data assimilation of dead fuel moisture observations from remote automated weather stations. International Journal of Wildland Fire. 2016, roč. 25, č. 5, s. 558-568. ISSN 1049-8001.
 • Martin, E.A.; Hlinka, Jaroslav; Davidsen, J. Pairwise network information and nonlinear correlations. Physical Review E. 2016, roč. 94, č. 4, č. článku 040301. ISSN 2470-0045.
 • Runge, J.; Petoukhov, V.; Donges, J.F.; Hlinka, Jaroslav; Jajcay, Nikola; Vejmelka, Martin; Hartman, David; Marwan, N.; Paluš, Milan; Kurths, J. Identifying Causal Gateways and Mediators in Complex Spatio-Temporal Systems. Nature Communications. 2015, roč. 6, 7 October, Article 8502. ISSN 2041-1723.
 • Hlinka, Jaroslav; Hadrava, M. On the Danger of Detecting Network States in White Noise. Frontiers in Computational Neuroscience. 2015, roč. 9, 12 February, Article number 11. ISSN 1662-5188.
 • Vejmelka, Martin; Pokorná, Lucie; Hlinka, Jaroslav; Hartman, David; Jajcay, Nikola; Paluš, Milan. Non-Random Correlation Structures and Dimensionality Reduction in Multivariate Climate Data. Climate Dynamics. 2015, roč. 44, č. 9-10, s. 2663-2682. ISSN 0930-7575.

Vyhlášení soutěže: Příkaz ředitele 4/2016 Soutěž o nejlepší publikaci ÚI