Nejlepší publikace ÚI roku 2022

Soutěž - Vítězné práce

Členové hodnotící komise

 • prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
 • doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
 • Mgr. Lubomír Košťál, Ph.D.
 • doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc.
 • prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
 • doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
 • prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
 • doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.

A. NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK:

 • Doležal, M., Grebík, J., Jan Hladký, Rocha, I., Rozhoň, V. Cut distance identifying graphon parameters over weak* limits.
  Zdůvodnění: Práce vyšla v prestižním kombinatorickém časopise, má již hojné citace. Jedná se o rozsáhlý (57 stránek pokročilé matematické teorie) článek z důležité a nové oblasti diskrétní matematiky -- limity grafů. Zároveň využívá netriviální poznatky z klasické matematiky (Banachovy prostory a různé druhy konvergence v nich). Jde o důležitý příspěvek do rozvoje této oblasti.
 • Gispert, Zuzana Haniková, Moraschini, T., STRONKOWSKI, M. Structural Completeness in Many-Value Logics with Rational Constants.
  Zdůvodnění: Jde o zásadní, rozsáhlou práci, soustavně charakterizující vlastnosti logik doplněných o racionální konstanty. Práce jedinečným způsobem rozvíjí odkaz prof. Hájka.

B. NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK S APLIKAČNÍM / SPOLEČENSKÝM PŘESAHEM:

 • Golden, R., Delanois, J. E., Pavel Šanda, Bazhenov, M. Sleep prevents catastrophic forgetting in spiking neural networks by forming a joint synaptic weight representation.
  Zdůvodnění: Jedná se o podnětný článek představující důležitý příspěvek k oboru počítačové neurovědy, který by mohl mít dalekosáhlé důsledky pro vývoj robustnějších a efektivnějších umělých neuronových sítí. Vyšel ve velmi kvalitním časopise v oboru computational biology/neuroscience, má velký ohlas a potenciál dopadu na další výzkum v oboru. .
 • Berec, L., Levínský, R., Weiner, J., Šmíd, M., Roman Neruda, Petra Vidnerová, Gabriela Kadlecová. Importance of vaccine action and availability and epidemic severity for delaying the second vaccine dose.
  Zdůvodnění: Vynikající publikace shrnuje výsledky multioborové studie, jejímž cílem bylo vyhodnotit benefit odlišných scénářů očkování pro různý průběh epidemie. Původní multiagentní model navržený v ÚI navíc pracoval i s reálnou sítí vzájemných kontaktů sledovaných osob. Publikace vyšla v prestižním časopise a má výrazný celospolečenský i multioborový přesah.

C. NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK MLADÝCH AUTORŮ:

 • Eng Keat Hng. Minimum Degrees for Powers of Paths and Cycles.
  Zdůvodnění: Jedná se o dlouhý (70 stran) a technicky mimořádně propracovaný článek popisující podmínky na minimální stupeň grafu, aby ten obsahoval jako podgraf mocninu cyklu nebo cesty. Základní použitá metoda je Szemerédiho regularity lemma.

Přihlášené publikace