Předmět výzkumu

Výzkumný potenciál ústavu je možné zhruba roztřídit do dvou kategorií:

  • Základní výzkum v informatice je zaměřen na 3 oblasti: teoretická informatika, strojové učení a výpočetní matematika. Cílem je provádět vysoce kvalitní hraniční výzkum přispívající k pokroku v současném rozvoji těchto oblastí a podílet se na identifikaci nových trendů a směrů v základním výzkumu.
  • Mezioborová vědecká spolupráce může být charakterizována jako výzkum v datové vědě. Primárně se zaměřuje na komplexní systémy a statistické modelování. Aplikace založené na nejmodernějších výsledcích v matematické statistice a analýze dat jsou vyhledávány zejména v oblasti medicíny, energetiky a sociálních věd.