Předmět výzkumu

Výzkumný potenciál ústavu je možné zhruba roztřídit do dvou kategorií:

 • Základní výzkum v informatice je zaměřen na 3 oblasti: teoretická informatika, strojové učení a výpočetní matematika. Cílem je provádět vysoce kvalitní hraniční výzkum přispívající k pokroku v současném rozvoji těchto oblastí a podílet se na identifikaci nových trendů a směrů v základním výzkumu.
 • Mezioborová vědecká spolupráce může být charakterizována jako výzkum v datové vědě. Primárně se zaměřuje na komplexní systémy a statistické modelování. Aplikace založené na nejmodernějších výsledcích v matematické statistice a analýze dat jsou vyhledávány zejména v oblasti medicíny, energetiky a sociálních věd.

Výzkumné skupiny

Vybrané výzkumné projekty

 • SemWeb - Intelligent Models, Algorithms, Methods and Tools for the Semantic Web Realisation

  Integrace progresivních teoretických disciplín informatiky a jejich praktické aplikace; vyzkoušení a vyvinutí teoretických základů sémantického webu, zejména s ohledem na moderní metody umělé inteligence a metody computing by nature

 • IMAPA - Iterační metody ve výpočetní matematice: Analýza, předpodmínění a aplikace

  focused on Krylov subspace methods, open questions related to their convergence, associated matrix approximation problems, error estimation and stopping criteria.

 • Krylov - Theory of Krylov subspace methods and its relationship to other mathematical disciplines

  sensitivity of the Gauss-Christoffel quadrature and its relationship to the CG and Lanczos methods, extension of the core problem theory to multidimensional case, numerical stability and stopping criteria in iterative solvers, convergence behaviour in relation to various properties of the problem and open questions in the mathematical theory of optimal short term recurrences.

 • BrainSynch

  Large scale interactions in brain networks and their breakdown in brain diseases.

 • SoSIReČR

  Sociální síť informatiků v regionech ČR.

 • MEDARD

  Weather and air pollution forecasts.

 • BRACCIA

  Brain, Respiration And Cardiac Causalities In Anaesthesia.

 • GAMMA

  Energy consumption modelling and forecasting.

 • GUHA

  A method of data mining.

 • UFO

  UFO is an interactive system for universal functional optimization that serves for solving both dense medium-size and sparse large-scale optimization problems.

 • Bolzano

  Digitalizace Bolzanových spisů.

 • NNSU

  Separation algorithm of a neural network with switching units.