Nejlepší publikace ÚI roku 2018

Soutěž - Vítězné práce

Členové hodnotící komise

 • prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
 • prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.
 • prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc.
 • prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
 • prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc.
 • prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
 • prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
 • Lukáš Bajer, Zdeněk Pitra, Jakub Repický, Martin Holeňa. Gaussian Process Surrogate Models for the CMA Evolution Strategy.
  Zdůvodnění: Slabší stránkou evolučních algoritmů je problém provedení správné specifikace, implementace a vyhodnocení cílové funkce, které může být extrémně časově náročné a vztah pro výpočet hodnoty cílové funkce nemusí být dopředu známý. Vhodným řešením je použití tzv. náhradního modelu cílové funkce, který cílovou funkci dostatečně dobře aproximuje. Ve svém článku proto autoři navrhli dva původní algoritmy z této oblasti, které mají zásadní význam pro další rozvoj oboru. Článek podrobně porovnává výsledky nových modelů se stávajícími přístupy.
 • Petr Cintula, Carles Noguera. Implicational (semilinear) logics III: completeness properties.
  Zdůvodnění: Petr Hájek významně ovlivnil vývoj fuzzy logiky, díky čemuž je tato oblast přijímána jako plnohodnotná a zajímavá matematická disciplína. Tento článek na pomezí informatiky a matematické logiky poskytuje rozsáhlý přehled, čeho se za 20 let od vydání Hájkovy monografie dosáhlo, a také další hluboké výsledky svědčící o důkladném vhledu autorů do studia úplnosti speciálních logik.
 • Jiří Šíma, Petr Savický. Quasi-Periodic beta-Expansions and Cut Languages.
  Zdůvodnění: Článek si klade a řeší otázku, jak charakterizovat jazyky, které jsou definovány pomocí expanzí čísel v neceločíselných bázích, což je otázka motivovaná studiem neuronových sítí. Význam této práce ovšem spočívá hlavně v matematických výsledcích dosažených pomocí netriviálních důkazů. V práci jsou nové myšlenky a nové pojmy, zároveň ale také navazuje na výzkum v oblasti reprezentace reálných čísel, který začal už padesátých letech minulého století.

Patrícia Martinková byla oceněna ředitelem za soustavnou publikační činnost v oblasti výzkumu statistických modelů pro zlepšení kvality hodnocení v různých oborech lidské činnosti a za vývoj komunitou široce používaných a oceňovaných softwarových nástrojů pro práci s těmito modely.

Přihlášené publikace

 • Chang, W.C., Kudláček, Jan, Hlinka, Jaroslav, Chvojka, Jan, Hadrava, Michal, Kumpošt, Vojtěch, Powell, A. D., Janča, R., Maturana, M. I., Karoly, P. J., Freestone, D. R., Cook, M. J., Paluš, Milan, Otáhal, Jakub, Jefferys, J. G. R., Jiruška, Přemysl. Loss of neuronal network resilience precedes seizures and determines the ictogenic nature of interictal synaptic perturbations. In Nature Neuroscience, ročník 21, svazek č. 12, strana 1742-1752 , 2018, ISSN 1097-6256. [SCOPUS] [PUBMED] [WOS] [DOI] [ASEP]
 • Martinková, Patrícia, Drabinová, Adéla. ShinyItemAnalysis for Teaching Psychometrics and to Enforce Routine Analysis of Educational Tests. In R Journal, ročník 10, svazek č. 2, strana 503-515 , 2018, ISSN 2073-4859. [FULLTEXT] [SCOPUS] [WOS] [DOI] [ASEP]
 • Jajcay, Nikola, Kravtsov, S., Sugihara, G., Tsonis, A.A., Paluš, Milan. Synchronization and causality across time scales in El Ni?o Southern Oscillation. In npj Climate and Atmospheric Science, ročník 1, svazek 12 November , 2018. [WOS] [DOI] [ASEP]
 • Bajer, L., Pitra, Z., Repický, J., Holeňa, Martin. Gaussian Process Surrogate Models for the CMA Evolution Strategy. In Evolutionary Computation, svazek Online First December 12 2018 , 2019, ISSN 1063-6560. [PUBMED] [DOI] [ASEP]
 • Broniatowski, M., Jurečková, Jana, Kalina, Jan. Likelihood ratio testing under measurement errors. In Entropy, ročník 20, svazek č. 12 , 2018, ISSN 1099-4300. [FULLTEXT] [SCOPUS] [WOS] [DOI] [ASEP]
 • Moraschini, Tommaso. A Logical and Algebraic Characterization of Adjunctions between Generalized Quasi-Varieties. In Journal of Symbolic Logic, ročník 83, svazek č. 3, strana 899-919 , 2018, ISSN 0022-4812. [SCOPUS] [WOS] [DOI] [ASEP]
 • Martinková, Patrícia, Goldhaber, D., Erosheva, E.. Disparities in Ratings of Internal and External Applicants: A Case for Model-based Inter-rater Reliability. In PLoS ONE, ročník 13, svazek č. 10 , 2018. [SCOPUS] [WOS] [DOI] [ASEP]
 • Martinková, Patrícia, Freeman, J., Drabinová, Adéla, Erosheva, E., Cattaneo, D., Jonsdottir, J., Baert, I., Smedal, T., Romberg, A., Feys, P., Alves-Guerreiro, J., Habek, M., Henze, T., Santoyo Medina, C., Beiske, A., Van Asch, P., Bakalidou, D., Salci, Y., Dimitrova, E.N., Pavlíková, M., Řasová, K.. Physiotherapeutic interventions in multiple sclerosis across Europe: regions and other factors that matter. In Multiple Sclerosis and Related Disorders, ročník 22, svazek May, strana 59-67 , 2018, ISSN 2211-0348. [SCOPUS] [WOS] [DOI] [ASEP]
 • Kůrková, Věra. Limitations of Shallow Networks Representing Finite Mappings. In Neural Computing & Applications, ročník 31, svazek č. 6, strana 1783-1792 , 2019, ISSN 0941-0643. [WOS] [DOI] [ASEP]
 • Šíma, Jiří, Savický, Petr. Quasi-Periodic beta-Expansions and Cut Languages. In Theoretical Computer Science, ročník 720, svazek 11 April, strana 1-23 , 2018, ISSN 0304-3975. [SCOPUS] [WOS] [DOI] [ASEP]
 • Moraschini, Tommaso. A Computational Glimpse at the Leibniz and Frege Hierarchies. In Annals of Pure and Applied Logic, ročník 169, svazek č. 1, strana 1-20 , 2018, ISSN 0168-0072. [SCOPUS] [WOS] [DOI] [ASEP]
 • Cintula, Petr, Noguera, Carles. Implicational (semilinear) logics III: completeness properties. In Archive for Mathematical Logic, ročník 57, svazek 3-4, strana 391-420 , 2018, ISSN 0933-5846. [SCOPUS] [WOS] [DOI] [ASEP]