Oddělení výpočetní matematiky

Motivace

Co mají následující problémy společného?

Výpočet trajektorie asteroidu a zjištění, zda dojde ke srážce se Zemí. Tvorba tří dimenzionální reprezentace lidského těla na základě výpočetní tomografie. Optimalizace aerodynamiky letadla.

Při řešení všech těchto problémů hraje výpočetní matematika nezbytnou roli. Ze všeho nejdříve se původní úloha zformuluje jako matematický problém, který se poté řeší pomocí výpočetní matematiky.

Mise

Zabýváme se základním výzkumem v oblasti výpočetní matematiky. Navrhujeme a analyzujeme algoritmy pro řešení matematických problémů.

Náš výzkum je nezávislý na konkrétních aplikacích. Nicméne používáme aplikace jako zdroj inspirace a zpětnou vazbu pro naše metody, a proto aktivně hledáme aplikace. Pokud máte zájem o spolupráci, prosím, kontaktujte nás.

Hlavní oblasti výzkumu

  • Numerická lineární algebra
  • Numerická optimalizace
  • Verifikace

Seminář

Oddělení organizuje pravidelný „Seminář výpočetních metod“, který byl založen v roce 1992. Na seminárních stránkách je možné nalézt celou jeho historii čítající více než 430 seminárních přednášek. Více informací lze nalézt na adrese

http://www.cs.cas.cz/semincm/

Organizace konferencí a workshopů

Další aktivity

Nečasovo centrum pro matematické modelování

Členové oddělení


    Vedoucí oddělení: doc.Dipl.Ing. Stefan Ratschan, Dr.-tech.

    Sekretářka: Ing. Iveta Kubíková