O nás

Ústav informatiky je v souladu se svou zakládací listinou institucí základního výzkumu. Jeho hlavní cíle jsou:

Provádět výzkum v oblasti informatiky v souladu s aktuálními trendy v teorii a aplikacích informatiky a tyto trendy také spoluvytvářet.

Přenášet získané znalosti do společnosti, konkrétně vědecké komunitě, studentům a aplikačním oblastem vědy a výzkumu.

Stalo se