O nás

Ústav informatiky je v souladu se svou zakládací listinou institucí základního výzkumu. Jeho hlavní cíle jsou:

Provádět výzkum v oblasti informatiky v souladu s aktuálními trendy v teorii a aplikacích informatiky a tyto trendy také spoluvytvářet.

Přenášet získané znalosti do společnosti, konkrétně vědecké komunitě, studentům a aplikačním oblastem vědy a výzkumu.

Stalo se

  • Ústav informatiky pomáhá v boji proti koronavirové nákaze.
    • Tým výzkumníků Ústavu informatiky se na jaře 2020 zapojil do multi-disciplinárního projektu tvorby epidemiologických modelů v rámci iniciativy Model antiCOVID-19 pro ČR při CERGE-EI. Vyvinuli jsme detailní simulaci okresního města a okolí, na které lze zkoumat šíření epidemie a vliv proti-epidemických opatření.
    • V září se Ústav informatiky AV ČR společně s pracovníky Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR (ÚTIA) a CERGE-EI stal spoluřešitelským pracovištěm projektu TAČR EpiCity – město pro lidi, ne pro virus (program ETA), v rámci kterého vzniká obecný softwarový nástroj pro simulaci epidemie na grafu sociálních kontaktů. V rámci tohoto projektu se 13.11.2020 uskutečnila konference Covid v modelech a datech, kterou Ústav informatiky AV ČR spolupořádal.
    • Tým epidemiologického modelování úzce spolupracuje s řadou pracovišť AV ČR (Biologické centrum AV ČR, CERGE-EI, ÚTIA) a dalších subjektů od Univerzity Karlovy (FF UK, 3.LF UK) po projekt Život během pandemie (PAQ research). V rámci nově vzniklého Centra pro modelování biologických a společenských procesů (www.bisop.eu) se výzkumníci z Ústavu informatiky AV ČR snaží prezentovat výsledky svých modelů státní správě i široké veřejnosti (viz například vystoupení našeho pracovníka dr. Romana Nerudy v pořadu Události a komentáře ČT 24 dne 10.11.2020.
  • Aktuální hygienická opatření pro prevenci šíření COVID-19.