SNA '14     27. - 31. ledna 2014     Sportovní centrum Nymburk
 
 
SEMINÁŘ NUMERICKÉ ANALÝZY
 
Modelování a simulace náročných
technických problémů

 

 
ZIMNÍ ŠKOLA
 
numerické lineární algebry
 


 


Zaměření semináře:

 • matematické modelování
 • numerické metody řešení PDR
 • numerická lineární algebra

 

 • efektivní implementace numerických metod
 • využití paralelních výpočtů
 • modelování a simulace náročných technických problémů

 

Zimní škola (tutorial) se skládá z přednášek:

 1. Discontinous Galerkin method (V. Kučera)
 2. Operator preconditioning in numerical solution of partial differential equations (Z. Strakoš)
 3. Mathematics in image processing (M. Šorel)   new
 4. FFT-based Galerkin method for homogenization of periodic media, part I, part II  new
 5. (J. Vondřejc, J. Zeman,  I. Marek)

Programový výbor:
 

Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.

ÚGN AV ČR Ostrava

Prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc.

VŠB-TU Ostrava

Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc.

ČVUT Praha

Prof. RNDr. Zdeněk Strakoš, DrSc.

MFF UK Praha

doc. Ing. Dr. Miroslav Rozložník

ÚI AV ČR Praha

 
 
Organizační výbor:

H. Bílková, M. Rozložník, J. Duintjer Tebbens, P. Tichý, M. Tůma 

Korespondence a sekretariát:
 

Ústav informatiky AV ČR

Hana Bílková

Pod Vodárenskou věží 2

182 07 Praha 8 – Libeň

 

Tel.:

26605 3220
26605 3140

Fax:

28658 5789

E-mail:

sna2014zs@gmail.com


Přednášky a sborník:
 
Na semináři bude k dispozici dataprojektor s počítačem, zpětný projektor a tabule pro prezentaci příspěvků.
 
Sborník příspěvků ze semináře bude publikován ve formě rozšířených abstraktů v českém nebo anglickém jazyce. Rozsah každého abstraktu je omezen na maximálně 4 strany A4. Pro přípravu abstraktu prosím použijte styl pro LaTeX2e: sna.cls. Vzorové příklady abstraktů napsaných v anglickém jazyce: example.tex, example.ps.
 
Termín pro zaslání abstraktů (elektronicky) je stanoven na 18.12.2013.


Místo konání a registrace:

 
 

 
 

Místem konání semináře je Sportovní centrum Nymburk

Město Nymburk leží v úrodné části středního Polabí, v nadmořské výšce 186 m a má 14 600 obyvatel. Město bylo založeno kolem roku 1275 českým králem Přemyslem Otakarem II. a po celý středověk patřilo mezi nejvýznamnější města v zemi, obdařeno mnoha privilegii.

Současný Nymburk je moderní správní město, centrum středního Polabí. Je to město kultury, zeleně, sportu a také mnoha historických památek.

Sportovní centrum Nymburk je tréninkové středisko Českého svazu tělesné výchovy a sportu. Nachází se v nádherném prostředí lesoparku na břehu řeky Labe (mapa).

Areál disponuje přednáškovými sály a školícími místnostmi, které jsou vybaveny odpovídající audio-video technikou. 

Samozřejmostí je také nabídka regeneračních služeb.

Pokud přijedete do Nymburku vlakem nebo autobusem, ke Sportovnímu centru dojdete půlhodinovou procházkou dle přiložené (mapy)

K širší propagaci semináře je možné použít oficiální pozvánku, jejíž součástí je závazná přihláška (soubor PDF nebo DOC). Registraci je možné provést rovněž prostřednictvím následujícího elektronického formuláře.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
 


Termín pro přihlášení účastníků a oznámení názvu příspěvku je stanoven na 30.11.2013.


Účastnický poplatek:
 
Poplatek ve výši 7.720  (6.380,-Kč + 21 %  DPH), pro studenty 6.420 Kč (5.306,-Kč + 21 % DPH), zahrnuje náklady na ubytování, plnou penzi, účast na přednáškách, výlet, sborník a další materiály semináře, občerstvení během konání akce a účast na zahajovacím a společenském večeru.
 
Poplatek prosím zašlete na účet:

 

ČSOB - Ke Stírce 60, Praha 8

 

Číslo účtu / kód banky:

131312223 / 0300

 

Variabilní symbol:

999

 

Konstantní symbol:

0308


Termín pro zaplacení účastnického poplatku je stanoven na 20.1.2014. Výjimečně lze zaplatit účastnický poplatek při registraci. Při podání závazné přihlášky a neúčasti na konferenci či nezaplacení vložného bude účtován storno poplatek ve výši 50 %.


 
 

 
 

Poslední modifikace: 17.1.2014