Spolupráce s univerzitami na doktorských studiích

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., je veřejná výzkumná organizace se zaměřením na základní výzkum. Mimo svou hlavní činnost se ve spolupráci s řadou univerzit podílí i na doktorských studiích a zaměstnává doktorandy a postdoktorandy v oblastech, které jsou předmětem bádání ústavu.

Podílíme se na doktorských studiích a studijních programech následujících univerzit:

Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy

 • Matematika
  algebra, teorie čísel a matematická logika, vědecko-technické výpočty
 • Informatics
  teoretická informatika, softwarové systémy

Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT

 • Aplikace přírodních věd
  matematické inženýrství

Fakulta elektrotechnická ČVUT

 • Elektrotechnika a informatika
  umělá inteligence, biokybernetika, informatika, výpočetní technika

1. a 2. Lékařská fakulta University Karlovy

 • Biomedicínská informatika