Spolupráce s univerzitami na doktorských studiích

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., je veřejná výzkumná organizace se zaměřením na základní výzkum. Mimo svou hlavní činnost se ve spolupráci s řadou univerzit podílí i na doktorských studiích a zaměstnává doktorandy a postdoktorandy v oblastech, které jsou předmětem bádání ústavu.

Podílíme se na doktorských studiích a studijních programech následujících univerzit:

Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy

Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT

Fakulta elektrotechnická ČVUT

1. a 2. Lékařská fakulta University Karlovy