Slavnostní předání prémie Lumina quaeruntur Helmutu Schmidtovi, Ph.D. - 9. listopadu 2022

Helmut Schmidt absolvoval obor fyzika na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Doktorské studium aplikované matematiky úspěšně dokončil na Univerzitě v Nottinghamu. Ve svém novém projektu bude úzce spolupracovat s vědeckými týmy z Max Planck Institutu v Lipsku, kde rovněž tři roky působil při postdoktorandském studiu, a také s kolegy z Centre de Recerca Matemàtica v Barceloně. Během projektu nastartovaném udělením prémie Lumina quaeruntur podrobně prozkoumá dynamiku neuronových sítí a znázorní je matematicky. Využije také nejmodernější přístupy k vývoji modelů mozku, které s pomocí dat z magnetické rezonance zpřesní analýzu a interpretaci dat. „Bude tak možné například lépe stanovit biomarkery neurologických poruch,“ uvádí vědec.

[ [list] ]

Helmut Schmidt — Lumina quaeruntur 2022 (youtube)

Světlo perspektivy. Šest vědeckých nadějí převzalo prémii Lumina quaeruntur (web AV ČR)

Prémie Lumina quaeruntur: až dvacet milionů korun na výzkum podle svého (web AV ČR)

Akademie věd ocenila prémií Lumina šest vědců a vědkyň, grant jim umožní založit vlastní týmy (CT24)