prof. Ing. Emil Pelikán, CSc.

Vedoucí vědecký pracovník

Oddělení: Oddělení umělé inteligence
Telefon: +420 266 05 3785
Kancelář:
Email: (email)

Vzdělání

Ing. (MSc) České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, katedra matematiky, Praha, červen 1979 ( Matematické inženýrství).
CSc. (Ph.D.) Československá akademie věd, Ústav informatiky, Praha, květen 1985 (Výpočetní technika).
Doc. (Habilitation) České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Praha, červen 2003 ( Inženýrská informatika).
Prof. České vysoké učení technické v Praze, listopad 2012 (Inženýrská informatika v dopravě a spojích).

Dosavadní praxe

Ústav informatiky, Akademie věd České republiky
od 2017 ředitel
2002-2017 vedoucí vědecký pracovník, vedoucí výzkumných skupin, vedoucí oddělení
1985-2002 vědecký pracovník
1979-1985 (doktorand) vědecký aspirant
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní
2012-2017 vysokoškolský učitel – profesor
2002-2012 vysokoškolský učitel – docent
1998-2002 vysokoškolský učitel
České vysoké učení technické v Praze, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
2015-2017 vědecký pracovník
Swiss Federal Institution of Technology
1992 vědecký pracovník

Předmět výzkumu

Výzkum v oblasti modelování a predikce chování složitých procesů s aplikacemi v meteorologii, životním prostředí, dopravě a energetice.

Členství v odborných organizacích

od 2019 Člen řídícího výboru národní iniciativy pro spolupráci českých pracovišť a týmů působících v oblasti umělé inteligence AICZECHIA
do 2017 člen výboru pro vědecké aktivity Ministerstva dopravy, Odbor inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací
2008 člen Koordinační rady pro zapojení ČR do budování integrovaného a udržitelného Systém systémů pozorování Země (GEOSS) a evropského programu GMES
2004-2008 člen mezinárodního panelu ICS - Information and Communication Security, NATO Brusel
1997 člen redakční rady časopisu International Journal of Forecasting
od 1993 člen International Institute of Forecasters IIF