RNDr. Jan Kalina, Ph.D.

Vědecký pracovník

Oddělení: Oddělení umělé inteligence
Telefon: +420 266 05 3099
Kancelář:
Email: (email)

Současní studenti

  • 1.LF UK, Růstové modely u plodu během nitroděložního vývoje a hodnocení kvality měření nuchální translucence (dizertace)
  • MFF UK, Robustní regularizovaná regrese (diplomová práce)
  • MFF UK, Nejmenší vážené čtverce: simulační studie (bakalářská práce)

Dřívější studenti (+ rok obhajoby)

2023 MFF UKRobustní regrese a robustní neuronové sítě (diplomová práce)
2020 FJFI ČVUTTrénování neuronových sítí založené na vysoce robustních odhadech (diplomová práce)
2020 FJFI ČVUTNové přístupy k metaučení v regresním modelování (diplomová práce)
2018 FJFI ČVUTRobustní postupy při trénování neuronových sítí (bakalářská práce)
2018 FJFI ČVUTImplicitní vážené robustní odhady a jejich výpočetní aspekty (bakalářská práce)
2017 FJFI ČVUTNěkteré metody neparametrické regrese (bakalářská práce)
2016 MFF UKRobustní optimalizace v klasifikačních a regresních úlohách (diplomová práce + rigorózní práce)
2016 MFF UKVýpočet a aplikace MCD estimátoru pro robustní statistické analýzy (konzultant bakalářské práce)
2015 MFF UKModely s kategoriální odezvou (diplomová práce)
2013 MFF UKRobustní klasifikace a diskriminace (diplomová práce)
2011 MFF UKTestování heteroskedasticity (bakalářská práce)
2011 MFF UKRegresní kvantily (bakalářská práce)
2010 MFF UKRobustní odhady parametru posunutí (bakalářská práce)
2008 MFF UKKlasifikační analýza (bakalářská práce)

Členství v komisích

  • MFF UK, komise pro obhajoby dizertací K4: Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie, od 2014
  • MFF UK, komise pro státní zkoušky: Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie, od 2014
  • MFF UK, komise pro státní zkoušky: Finanční a pojistná matematika, od 2014