RNDr. Kateřina Schindlerová, CSc.

Vědecký pracovník