Bc. Ján Pavlech

Doktorand

Oddělení: Oddělení statistického modelování
Kancelář:
Email: (email)