Ing. Ladislav Beneš, CSc.

Oddělení: Oddělení počítačové podpory
Telefon: +420 266 05 3610
Kancelář:
Email: (email)