Ing. Katarzyna Kazimierczak

Doktorand

Oddělení: Oddělení složitých systémů
Telefon: +420 266 05 3750
Kancelář:
Email: (email)