doc. RNDr. PaeDr. Stanislav Katina, Ph.D.

Vědecký pracovník