doc. RNDr. PaeDr. Stanislav Katina, Ph.D.

Vědecký pracovník

Oddělení: Oddělení statistického modelování
Telefon: +420 266 05 3093
Kancelář:
Email: (email)