Ing. Filip Habarta

Doktorand

Oddělení: Oddělení statistického modelování
Telefon: +420 266 05 266052191
Kancelář:
Email: (email)