Mgr. Philippe Dubost, MBA

Odborný pracovník výzkumu a vývoje

Oddělení: Oddělení transferu technologií a znalostí
Telefon: +420 266 05 3270
Kancelář:
Email: (email)