RNDr. Milan Daniel, CSc.

Odborný pracovník výzkumu a vývoje