Ing. Martin Bureš

Doktorand

Oddělení: Oddělení složitých systémů
Email: (email)