Bc. Juraj Bodík

Odborný pracovník výzkumu a vývoje