Bc. Filip Blaštík

Odborný pracovník výzkumu a vývoje