Awards

2023

 • Oborová matematická medaile JČMF za rok 2023 - prof. Ing. Ladislav Lukšan, DrSc.

  Za vědeckou činnost.

  Awarded by: Česká matematická společnost

 • Cena za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

  Awarded by: Akademie věd ČR

 • Cena AV ČR pro mladé vědecké pracovníky do 35 let. - Mgr. Adéla Hladká, Ph.D.

  Za vědeckou činnost.

  Awarded by: Akademie věd ČR

 • Čestné členství v International Society for Clinical Biostatistics (ISCB). - doc. Mgr. Zdeněk Valenta, Ph.D.

  Long and valuable service to the ISCB.

  Awarded by: Executive Committee of the International Society for Clinical Biostatistics (2023)

2022

 • Čestná oborová medaile Bernarda Bolzana - prof. Ing. Ladislav Lukšan, DrSc.

  Za zásluhy v matematických vědách, zejména za vědeckou práci v oboru numerické optimalizace.

  Awarded by: Akademie věd ČR

 • Prémie Lumina quaeruntur - Helmut Schmidt, Ph.D.

  Projekt, který podrobně prozkoumá dynamiku neuronových sítí a znázorní je matematicky. Využije také nejmodernější přístupy k vývoji modelů mozku, které s pomocí dat z magnetické rezonance zpřesní analýzu a interpretaci dat.

  Awarded by: Akademie věd ČR

 • Medaile prof. F. J. Gerstnera - prof. Ing. Emil Pelikán, CSc.

  Nejvyšší fakultní ocenění za zásluhy o rozvoj fakulty a za obětavou a příkladnou činnost ve prospěch Fakulty dopravní.

  Awarded by: Fakulta dopravní ČVUT v Praze

 • Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2021 - Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.

  Projekt Význam funkční a strukturální reorganizace mozkových sítí v patogenezi kognitivního deficitu a epilepsie po cévní mozkové příhodě.

  Awarded by: Ministerstvo zdravotnictví ČR

 • Cena Josefa Hlávky pro mladé - Mgr. Adéla Hladká, Ph.D.

  Cena byla udělena za výjímečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku.

  Awarded by: Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových"

2021

 • Cena AV ČR pro badatele do 35 let - Mgr. Jan Geletič, Ph.D.

  Za projekt "Klima ve městech". Na základě geoinformatických dat vyvinul metodu, která dokáže popsat klima celých měst.

  Awarded by: Akademie věd ČR

 • Cena Neuron 2021 pro mladé nadějné vědce v oboru matematika - Mgr. Jan Hladký, Ph.D.

  Za novátorské aplikace spojitých metod v teorii grafů.

  Awarded by: Nadační fond Neuron

 • Cena předsedkyně AV ČR za popularizaci výzkumu - Mgr. Roman Neruda, CSc.

  Za popularizaci, vzdělávání a předávání nadšení pro informatické vědy, např. iniciativou 100vědců – setkávání nadaných středoškolských studentů a jejich pedagogů s vědci.

  Awarded by: Akademie věd ČR

 • Soutěž o nejlepší publikaci ÚI za rok 2020 - Dipl. Math. Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D.

  Za spoluautorství odborné monografie "Krylov Methods for Nonsymmetric Linear Systems - From Theory to Computations": Meurant, G., Jurjen Duintjer Tebbens.

  Awarded by: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

 • Soutěž o nejlepší publikaci ÚI za rok 2020 - prof. RNDr. Ing. Martin Holeňa, CSc.

  Za autorský podíl v odborné monografii "Classification Methods for Internet Applications" kolektivu autorů Martin Holeňa, Pulc, P., Kopp, M.

  Awarded by: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

 • Soutěž o nejlepší publikaci ÚI za rok 2020 - RNDr. Petr Savický, CSc.

  Za spoluautorství odborného článku "Bounds on the Size of PC and URC": Kučera, P., Petr Savický.

  Awarded by: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

 • Soutěž o nejlepší publikaci ÚI za rok 2020 - doc. Ing. David Hartman, Ph.D.

  Za spoluautorství odborného článku "The independence number of HH-homogeneous graphs and a classification of MB-homogeneous graphs": Aranda, A., David Hartman.

  Awarded by: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

 • Soutěž o nejlepší publikaci ÚI za rok 2020 - Maria Saumell Mendiola

  Za autorský podíl v odborném článku "Hamiltonicity for Convex Shape Delaunay and Gabriel Graphs": Bose, P., Cano, P., Maria Saumell Mendiola, Silveira, R.I.

  Awarded by: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

2020

 • Soutěž o nejlepší publikaci ÚI za rok 2019 - Mgr. Diana Piguet, Ph.D., Mgr. Jan Hladký, Ph.D.

  Za autorský podíl v článku "Packing degenerate graphs" kolektivu autorů Allen, P., Böttcher, J., Hladký, Jan, Diana Piguet.

  Awarded by: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

 • Soutěž o nejlepší publikaci ÚI za rok 2019 - RNDr. Věra Kůrková, DrSc.

  Za spoluautorství článku "Classification by Sparse Neural Networks": Věra Kůrková, Sanguineti, M.

  Awarded by: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

 • Soutěž o nejlepší publikaci ÚI za rok 2019 - doc. RNDr. Jiří Šíma, DrSc.

  Za autorství článku " Subrecursive Neural Networks": Jiří Šíma.

  Awarded by: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

 • Soutěž o nejlepší publikaci ÚI za rok 2019 - Mgr. Jan Geletič, Ph.D.

  V kategorii mladých autorů Ústavu informatiky do 35 let za význačný autorský podíl v pracech: "Inter-/intra-zonal seasonal variability of the surface urban heat island based on local climate zones in three central European cities" a "Spatial modelling of summer climate indices based on local climate zones: expected changes in the future climate of Brno, Czech Republic".

  Awarded by: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

 • Soutěž o nejlepší publikaci ÚI za rok 2019 - RNDr. Zdeněk Fabián, CSc.

  Byl oceněn ředitelem za sérii výsledků v oblasti matematické statistiky a za dlouhodobou publikační činnost.

  Awarded by: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

2019

 • Cena Josefa Hlávky - Mgr. Jan Geletič, Ph.D.

  Pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky.

  Awarded by: Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

 • Akademická prémie pro rok 2019 - RNDr. Milan Paluš, DrSc.

  Prestižní ocenění za mimořádný vědecký přínos Praemium Academiae.

  Awarded by: Akademie věd AV ČR

 • Prémie Otto Wichterleho - Mgr. Jan Geletič, Ph.D.

  Prémie je určena mimořádným vědeckým osobnostem, které významným způsobem přispívají k rozvoji příslušné vědní disciplíny.

  Awarded by: Akademie věd ČR

 • Soutěž o nejlepší publikaci ÚI za rok 2018 - doc. RNDr. Jiří Šíma, DrSc., RNDr. Petr Savický, CSc.

  Za spoluautorství publikace "Quasi-Periodic beta-Expansions and Cut Languages": Jiří Šíma, Petr Savický.

  Awarded by: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

 • Soutěž o nejlepší publikaci ÚI za rok 2018 - doc. Ing. Petr Cintula, Ph.D., DSc.

  Za spoluautorství publikace "Implicational (semilinear) logics III: completeness properties": Petr Cintula, Carles Noguera.

  Awarded by: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

 • Soutěž o nejlepší publikaci ÚI za rok 2018 - Ing. Zbyněk Pitra, Mgr. Jakub Repický, prof. RNDr. Ing. Martin Holeňa, CSc., (bajer)

  Za autorský podíl v práci "Gaussian Process Surrogate Models for the CMA Evolution Strategy" kolektivu autorů Lukáš Bajer, Zdeněk Pitra, Jakub Repický, Martin Holeňa.

  Awarded by: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

 • Za soustavnou publikační činnost v oblasti výzkumu statistických modelů pro zlepšení kvality hodnocení v různých oborech lidské činnosti a za vývoj komunitou široce používaných a oceňovaných softwarových nástrojů pro práci s těmito modely.

  Awarded by: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

2018

 • Cena Josefa Hlávky - Mgr. Tommaso Moraschini, Ph.D.

  pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky

  Awarded by: Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

 • Cena Josefa Hlávky - Jan Grebík

  pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky

  Awarded by: Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

 • Cena AV CR v kategorii vědců do 35 let - Mgr. Tommaso Moraschini, Ph.D.

  trojice významných článků o algebraické logice publikovaných v nejprestižnějších oborových časopisech

  Awarded by: Akademie věd ČR

 • Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy - Mgr. Nikola Jajcay, Ph.D.

  Cena za výzkum v oboru počítačových věd - 3. místo

  Awarded by: Atos IT Solutions and Services, s. r. o. a Francouzské velvyslanectví

 • Soutěž o nejlepší publikaci ÚI za rok 2017 - Maria Saumell Mendiola

  Za autorský podíl v práci "Peeling potatoes near-optimality in near-linear time" kolektivu autorů S. Cabello, J Cibulka, J. Kynčl, M. Saumell, P. Valtr.

  Awarded by: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

 • Soutěž o nejlepší publikaci ÚI za rok 2017 - Mgr. Diana Piguet, Ph.D.

  Za autorský podíl v práci "The Approximate Loebl-Komlós-Sós conjecture I: The sparse decomposition" kolektivu autorů J. Hladký, J. Komlós, D. Piguet, M. Simonovits, M. Stein, E. Szemerédi.

  Awarded by: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

 • Autorský podíl v práci "PALM-USM v1.0: A new urban surface model integrated into the PALM large-eddy simulation model" kolektivu autorů J. Resler, P. Krč.,M. Belda, P. Juruš, N. Benešová, J. Lopata, O. Vlček, D. Damašková, K. Eben, P. Derbek, B. Maronga, F. Kanani-Suhring.

  Awarded by: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

 • Cena ředitele ÚI - RNDr. Věra Kůrková, DrSc.

  Série výsledků v oblasti teorie neuronových sítí a systematická a dlouhodobá kvalitní publikační činnost.

  Awarded by: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

2017

 • Best Paper Award, konference ITAT 2017, Slovensko - RNDr. Petra Vidnerová, Ph.D.

  za článek Evolution Strategies for Deep Neural Network Models Design

  Awarded by: konference ITAT 2017

 • The EUSFLAT 2015 Best PhD Award - Amanda Vidal Wandelmer, Ph.D.

  PhD entitled "On modal expansions of t-norm based logics with rational constants"

  Awarded by: EUSFLAT 2015

 • Publikace: J. Runge, V. Petoukhov, J. F. Donges, J. Hlinka, N. Jajcay, M. Vejmelka, D. Hartman, N. Marwan, M. Palu2 and J. Kurths. Identifying causal gateways and mediators in complex spatio-temporal systems. Nature Communications 6:art.num.8502,2015.

  Awarded by: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

 • Nejlepší publikace ÚI AV ČR, v.v.i. za období 2015-2016 - Mgr. Diana Piguet, Ph.D.

  Böttcher, J.; Hladký, J.; Piguet, Diana; Taraz, A. An approximate version of the Tree Packing conjecture. Israel Journal of Mathematics. 2016, roč. 211, č. 1, s. 391-446. ISSN 0021-2172.

  Awarded by: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

 • Nejlepší publikace ÚI AV ČR, v.v.i. za období 2015-2016 - doc. Ing. Miroslav Rozložník, Dr.

  Za článek Rozložník, Miroslav; Okulicka-Dłużewska, F.; Smoktunowicz, A. Cholesky-like Factorization of Symmetric Indefinite Matrices and Orthogonalization with Respect to Bilinear Forms. SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications. 2015, roč. 36, č. 2, s. 727-751. ISSN 0895-4798.

  Awarded by: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

2016

 • Čestné uznání za vystoupení na konferenci ROBUST 2016 - Ivan Kasanický

  Poster a prezentace

  Awarded by: Odborná komise konference ROBUST

 • Best Paper Award, konference BIOSTEC/BIOINFORMATICS 2016, Řím - Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D., RNDr. Jan Kalina, Ph.D.

  Konferenční článek

  Awarded by: INSTICC (Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication)

 • Outstanding paper award at the conference EANN 2016 in Aberdeen, Scotland - RNDr. Věra Kůrková, DrSc.

  Nové teoretické výsledky v oblasti neurocomputingu přednesené na konferenci EANN 2016 a publikované ve sborníku: V. Kůrková: Lower bounds on complexity of shallow perceptron networks. In Engineering Applications of Neural Networks, Communications in Computer and Information Sciences 629, Eds. C. Jayne, L. Iliadis (pp. 283-294), Springer, 2016.

  Awarded by: Programový výbor konference EANN 2016

2015