Current Job Opportunities

Administrativní pracovník projektu financovaného z Operačního programu Jan Amos Komenský – Špičkový výzkum - Ref. č. 2023/18

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. byl úspěšný v rámci prestižní výzvy Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský. V roli příjemce podpory bude v období 1. 1. 2024 – 30. 6. 2028 realizovat projekt Dynamika mozku / BRAin DYnamics (BRADY) a vést konsorcium zahrnující výzkumné týmy 3 partnerských institucí (Univerzita Karlova, České vysoké učení technické, Národní ústav duševního zdraví).

Projekt je zaměřen na rozvoj výpočetních modelů mozkové aktivity, které zachycují dynamiku mozku v různých časových měřítkách. Cílem projektu je v České republice rozvinout výzkum v oblasti aplikovatelné výpočetní neurovědy, zejména prostřednictvím provádění špičkového výzkumu, posilování vazeb na špičková zahraniční pracoviště, rozvojem personálních kapacit zapojených výzkumných týmů a posílením jejich experimentálních a výpočetních kapacit.

Pro administrativní zajištění tohoto projektu vyhlašujeme výběrové řízení na pozici „Administrativní pracovník projektu“.

[ More information ]

Postdoc/Junior researcher positions in Computational Neuroscience within the BRADY project - Ref. No. 2024/4

Several postdoctoral positions are available in the Complex Networks and Brain Dynamics group (COBRA) at the Institute of Computer Science, Prague (Czech Republic). These positions are part of a larger, interdisciplinary consortium that was recently recommended for funding (OPJAK BRADY). The project topics include:

Topic 1: Detailed biophysical modelling of neurotransmitter action (supervised by Pavel Sanda).

Topic 2: Computationally efficient mean-field models of cortical microcircuits (supervised by Helmut Schmidt).

Topic 3: Whole-brain dynamics with applications particularly to schizophrenia and Parkinson's disease (supervised by Gustavo Deco).

Topic 4: Data-driven model inversion and personalized parameter identification (supervised by Nikola Jajcay).

Topic 5: Modelling interventions into arousal dynamics (supervised by Jaroslav Hlinka).

Other related topics may be considered based on their fit to the overall project. Further information can be found here: https://cobra.cs.cas.cz/brady.

[ More information ]

Junior Scientist (postdoc) position in statistical modelling and computational psychometrics - Ref. No. 2024/3

A junior scientist (postdoc) position is available to join the Computational psychometrics (COMPS) group and the Department of Statistical Modelling, Institute of Computer Science of the Czech Academy of Sciences (ICS CAS) for the project “Research of Excellence on Digital Technologies and Wellbeing” (DigiWELL, reg. no.CZ.02.01.01/00/22_008/0004583, project duration 2024 - 2028).

The DigiWELL project responds to research challenges in key areas of the rapidly evolving domain of digital technologies aimed at promoting physical, mental and social wellbeing. Within the project, we are responsible for the work package focused on developing, optimizing and applying techniques for statistical modelling of the complex data beyond the currently available methods.

[ More information ]

Research Fellow / Postdoc position in Environmental Informatics - Ref. No. 2024/2

We are looking for new team member to join the Environmental Informatics group to work on its interdisciplinary project HORIZON project CARMINE. The group is part of the Department of Complex Systems, Institute of Computer Science of the Czech Academy of Sciences - based in Prague, Czech Republic, https://www.cs.cas.cz/. Environmental Informatics group is primarily focused on urban meteorology, mostly on high-fidelity modeling of micro-meteorological processes in urban environments.

[ More information ]

CAS–ICS postdoctoral position - Ref. No. 2024/1

The Institute of Computer Science (ICS) of the Czech Academy of Sciences (CAS) invites outstanding and enthusiastic junior researchers, PhD holders, to apply for a postdoc position funded jointly by CAS and ICS.

[ More information ]

Research Fellow / Postdoc positions in Complex Networks and Brain Dynamics

We are looking for new team members to join the Complex Networks and Brain Dynamics group to work on its interdisciplinary projects. The group is part of the Department of Complex Systems, Institute of Computer Science of the Czech Academy of Sciences - based in Prague, Czech Republic, https://www.cs.cas.cz/.

[ More information ]

Tenure Track Research Position - Artificial Intelligence - Ref. No. 2023/12

The Institute of Computer Sciences of the Czech Academy of Sciences (ICS CAS), Prague, Czech Republic, invites applications for a tenure‐track position in Artificial Intelligence in its broadest sense.

[ More information ]

Tenure Track Research Position - Computer Science - Ref. No. 2023/13

The Institute of Computer Sciences of the Czech Academy of Sciences (ICS CAS), Prague, Czech Republic, invites applications for a tenure‐track position in Computer Science and related areas fitting and/or expanding some of its current research areas:

[ More information ]

A postdoc position in computational neuroscience - Ref. No. 2023/5

A postdoc position is available at the Institute of Computer Science under the supervision of Dr. Helmut Schmidt. The successful candidate will join a diverse team of researchers who work at the interface of neuroimaging and computational neuroscience, and will have the opportunity to work on one or more of the following topics: 1. the development of mathematical models of cortical microcircuits that are both biologically realistic and computationally efficient; 2. the integration of state-of-the-art mean field models of cortical activity into whole-brain network models, with a strong emphasis on realistic long-range axonal signal transmission; 3. the application of such models to neuroimaging data (EEG and fMRI).

[ More information ]

Undergraduate students affected by serious circumstances such as a military conflict

Several undergraduate part-time positions are available at the Institute of Computer Science of The Czech Academy of Sciences, Prague, in the Combinatorial group: uivty.cs.cas.cz/ExtrA/.

[ More information ]

Research Fellow/Postdoc positions for the project Interactions and causality in complex systems

A new project funded by the Praemium Academiae awarded to Milan Paluš (RNDr. Milan Paluš, DrSc.) by the Czech Academy of Sciences for the period 2020-2025 is open for applications for positions of research fellows or postdoctoral researchers. The project is oriented to study interactions and causality in nonlinear, multiscale complex systems with extreme events. The primary application fields will be the Earth climate, magnetosphere/ionosphere (space weather) and the human brain.

[ More information ]