doc. Ing. Šebesta Václav, DrSc.

Odborný pracovník výzkumu a vývoje

Oddělení: Oddělení transferu technologií a znalostí
Telefon: +420 266 05 2060
Kancelář:
Email: (email)