Vypsaná témata prací

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., je veřejná výzkumná organizace se zaměřením na základní výzkum. Mimo svou hlavní činnost se ve spolupráci s řadou univerzit podílí i na doktorských studiích a zaměstnává doktorandy a postdoktorandy v oblastech, které jsou předmětem bádání ústavu.

Teoretická informatika

Lineární modelování a algebra

Nelineární modelování

  • Využití satelitních dat pro environmentální modelování (diplomová práce)
  • Methods of data reduction in environmental systems
  • Modelování a předpověď počasí a čistoty ovzduší - Matematické a statistické metody pro asimilaci dat v rozsáhlých dynamických systémech
  • Moderní semiparametrické metody a jejich uplatnění pro modelování a vyhodnocení meteorologických a environmentálních polí

Medicínská informatika a biostatistika

Optimalizace a systémy

Strojové účení

Fundamentální témata