Pravidelné semináře

  • Seminář aplikované matematické logiky
  • Hora Informaticae
    • RNDr. Věra Kůrková, DrSc.: Probabilistic Bounds on Complexity of Networks Classifying Large Data Sets
      18.11.2019 14:00Místnost: 318 @ Ústav informatiky
  • Seminář ISCB ČR

Přednášky v rámci výběrového řízení "Tenure track positions in Computer Science and in Artificial Intelligence".

  • Přednášky Tenure Track

Další odborné semináře