doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc.

Vědecký pracovník

Oddělení: Oddělení statistického modelování
Email: (email)