prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc. dr. h. c.

Emeritní vědecký pracovník( * 1940 - † 2016)