prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc.

Emeritní vědecký pracovník( † 2015)