Bc. Danny Dočekalů

Oddělení: Oddělení transferu technologií a znalostí
Telefon: +420 266 05 3620
Kancelář:
Email: (email)