Pracovní místo na projektu „Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence“

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici vědecký pracovník v projektu NCK („Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence“ s registračním číslem TN01000024 poskytovatele TAČR).

[ Ostatní příležitosti ]

Informace

  • Předpokládaná doba trvání projektu je 14 měsíců.
  • Úvazek na pozici je 0,5 a je možné jej rozšířit až na 1,0.
  • Náplní práce bude příprava a implementace systémových interface mezi environmentálním systémem skupiny ÚI a systémy partnerů v projektu včetně komunikace s partnery, dále pak práce na systémech přípravy vstupů a práce na výstupních a prezentačních systémech.
  • Podmínkou je základní znalost programování v prostředí Python, Fortran nebo C.
  • Výhodou je zkušenost s výkonnými výpočetními systémy, s paralelním rozhraním MPI a operačním systémem Linux.
  • Nabízíme práci v mezioborovém vědeckém týmu (ÚI AV ČR, ČVUT, MFF UK, ČHMÚ) s velmi dobrou možností dalšího odborného růstu. Mzdové podmínky dle vnitřního předpisu.

Podrobnější údaje je možno obdržet na e-mailové adrese: (email) (RNDr. Jaroslav Resler, Ph.D., řešitel projektu).

Přihlášky do konkurzu se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem posílejte na e-mailovou adresu: (email), případně na adresu Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., Pod Vodárenskou věží 271/2, 182 07 Praha 8, nejpozději do 22. 11. 2019. Přihlášení uchazeči budou písemně vyrozuměni.