Current Job Opportunities

Postdoctoral positions in random discrete structures

Two postdoctoral positions are available at the Institute of Computer Science of the Czech Academy of Sciences, Prague, in the Combinatorial group: uivty.cs.cas.cz/ExtrA/.

[ More information ]

CAS–ICS postdoctoral position

The Institute of Computer Science (ICS) of the Czech Academy of Sciences (CAS) invites outstanding and enthusiastic junior researchers, PhD holders, to apply for a postdoc position funded jointly by CAS and ICS.

[ More information ]

ICS Fellowship for junior researchers

The Institute of Computer Science (ICS) of the Czech Academy of Sciences (CAS) offers fellowships for outstanding and enthusiastic junior researchers, PhD holders, open to cooperation with some of the researchers of the Institute.

[ More information ]

ICS doctoral position

The Institute of Computer Science (ICS) of the Czech Academy of Sciences (CAS) offers fellowship for a promising PhD student with a view to create conditions for the fellow to write an outstanding PhD thesis.

[ More information ]

Pracovní místo na projektu „Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence“

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici vědecký pracovník v projektu NCK („Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence“ s registračním číslem TN01000024 poskytovatele TAČR).

[ More information ]

Pracovní místo na projektu „Urbanizace předpovědi počasí, kvality ovzduší a klimatických scénářů pro Prahu“

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici doktorand (případně postdoktorand) v projektu Urbi Pragensi („Urbanizace předpovědi počasí, kvality ovzduší a klimatických scénářů pro Prahu“ s registračním číslem CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000383 v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR).

[ More information ]

Research Fellow/Postdoc positions in Complex Networks and Brain Dynamics

We are looking for new team members to join the Complex Networks and Brain Dynamics group to work on its interdisciplinary projects. The group focuses on the development and application of methods of analysis and modelling of real-world complex networked systems, with particular interest in the structure and dynamics of human brain function.

[ More information ]