(www.sosirecr.cz)

Aktivity realizované partnerem projektu

Ústavem informatiky AV ČR, v.v.i.:

Semináře z cyklu "Hovory s informatiky"

rozpravy nad palčivými tématy z prostředí informatického výzkumu s významnými osobnostmi informatiky v České republice

1. seminář: červen 2010, MFF UK, Praha

videozáznamy, prezentace, diskuse

2. seminář: říjen 2010, Mikulov

videozáznamy, prezentace, diskuse

Setkání pracovních skupin: duben 2011, Praha

3. seminář: 25. říjen 2011, Emauzský klášter, Praha

videozáznamy, prezentace, diskuse

memorandum účastníků semináře

odpověď předsedy vlády ČR na memorandum účastníků

odpověď předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na memorandum účastníků

odpověď náměstka ministra průmyslu a obchodu na memorandum účastníků

monitoring mediálních výstupů k projektu SoSIReČR a semináři Hovory s informatiky

článek o Hovorech s informatiky v Akademickém bulletinu

4. seminář: 12. června 2012, Sál Milosrdných bratří, Brno

videozáznamy, prezentace, diskuse

příprava memoranda o hodnocení výzkumných pracovišť v informatice

Sborník studií "Hovory s informatiky"

podklady pro kvalifikovanou diskusi na seminářích z cyklu "Hovory s informatiky";
autoři studií jsou významní představitelé informatického výzkumu v České republice

ročník 2010

ročník 2011

ročník 2012

Sběr dat pro potřeby informatické komunity

mapování a informační podpora informatického výzkumu v České republice;
manuálně sesbíraná data z veřejně dostupných zdrojů budou postupně zveřejňovaná ve formátu xml na

www.informatikavcesku.cz