Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.

Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., partner projektu SoSIReČR zve na

3. seminář z cyklu

HOVORY S INFORMATIKY

25. října 2011 od 9:20

v bývalém refektáři Emauzského kláštera v Praze, Vyšehradská 49

pořádaný v rámci projektu SoSIReČR "Sociální síť informatiků v regionech ČR":


SoSIReČR