Ústav informatiky

Institute of Computer Sciences
ASCR

Ing. Martin Řimnáč, Ph.D.

Activities

=: SOFSEM :=

01.02.2015 - 31.01.2016Organising committee chair of SOFSEM 2016
01.02.2014 - 31.01.2015Organising committee chair of SOFSEM 2015
01.02.2012 - 31.01.2013Organising committee chair of SOFSEM 2013
01.02.2011 - 26.01.2012Organising committee member of SOFSEM 2012
01.02.2009 - 26.01.2010Organising committee member of SOFSEM 2010
01.02.2006 - 26.01.2007Organising committee chair of SOFSEM 2007
01.03.2005 - 27.01.2007Organising committee member of SOFSEM 2006

Grants

2016Predikce terapeutické odpovědi u pacientů s depresivním onemocněním pomocí nových metod EEG analýzy
2005 - 20111M0507 - Pokročilé sanační technologie a procesy
2004 - 20081ET100300419 - Sémantický web - Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu