Ústav informatiky

Ústav informatiky
Akademie věd ČR

Ing. Martin Řimnáč, Ph.D.

Aktivity

=: SOFSEM :=

01.02.2015 - 31.01.2016Předseda organizačního výboru konference SOFSEM 2016
01.02.2014 - 31.01.2015Předseda organizačního výboru konference SOFSEM 2015
01.02.2012 - 31.01.2013Předseda organizačního výboru konference SOFSEM 2013
01.02.2011 - 26.01.2012Člen organizačního výboru konference SOFSEM 2012
01.02.2009 - 26.01.2010Člen organizačního výboru konference SOFSEM 2010
01.02.2006 - 26.01.2007Předseda organizačního výboru konference SOFSEM 2007
01.03.2005 - 27.01.2007Člen organizačního výboru konference SOFSEM 2006

Granty

2016Predikce terapeutické odpovědi u pacientů s depresivním onemocněním pomocí nových metod EEG analýzy
2005 - 20111M0507 - Pokročilé sanační technologie a procesy
2004 - 20081ET100300419 - Sémantický web - Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu