O akci

Ústav informatiky pořádá každoroční setkání svých doktorandů, na kterou jsou srdečně zváni též školitelé a další vědečtí pracovníci ústavu. Účast je dobrovolná, ale je to jedinečná příležitost blíže se seznámit s ostatními studenty. Akci organizují již několik let samotní doktorandi.

Na programu budou prezentace doktorandů ve formě popularizačních přednášek, jejichž cílem bude přiblížit téma své dizertační práce ostatním účastníkům. Kromě studentských prezentací se můžete tradičně těšit na zvané přednášky z různých oborů a další aktivity.

Financování pobytu

Ústav informatiky hradí pobyt všem účastníkům, kteří mají v ÚI pracovní poměr, nebo zde mají svého školitele.

Ubytování

Letos se doktorandské dny uskuteční ve Žluticích v penzionu Harmonie, a to v termínu 12. - 14. května 2020. Doprava z Prahy bude zajištěna hromadně. Zajištěna bude také plná penze včetně coffee-breaků. Pokoje jsou 2-4 lůžkové, v registračním formuláři nám můžete sdělit vašeho preferovaného spolubydlícího.

Doprava

Blíže doplníme.

Program

Blíže doplníme.

Prezentace

Každý doktorand bude mít na svou prezentaci 20 minut (15 minut přednáška, 5 minut na dotazy posluchačů) a v tomto čase by měl srozumitelně představit svou práci ostatním účastníkům. Jelikož publikum bude oborově různorodé, měl by být kladen důraz zejména na motivaci a úvod do problému. Komunikačním jazykem je angličtina. Na místě bude k dispozici projektor a flipchart s fixou.

Registrace

Prosíme vyplňte registrační formulář do 5.4.2020.