O akci

Ústav informatiky pořádá každoroční formální setkání svých doktorandů, na kterou jsou velmi srdečně zváni též doktorandi z dalších spřátelených ústavů, školitelé a další vědečtí pracovníci. Účast je dobrovolná, ale je to jedinečná příležitost seznámit se více s ostatními studenty. Akci organizují sami doktorandi a jedná se vždy o příjemné setkání s již mnohaletou tradici, odkazy na předchozí ročníky jsou k dispozici zde: 1996-2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

Na programu budou prezentace doktorandů ve formě popularizačních přednášek, jejichž cílem bude přiblížit téma své dizertační práce ostatním účastníkům. Časový rozsah příspěvků bude 20 minut (15 minut přednáška, 5 minut na dotazy posluchačů). Kromě studentských prezentací se můžete tradičně těšit na zvané přednášky z různých oborů a komentovanou prohlídku města.

Na těchto stránkách budou postupem času přibývat podrobnější informace, tak je prosím průběžně sledujte.

Financování pobytu

Doktorandům, kteří jsou zaměstnaní v Ústavu informatiky nebo zde mají alespoň školitele, je akce plně hrazena Ústavem informatiky.

Ubytování

Letos se doktorandské dny uskuteční v Kutné Hoře v hotelu U Kata, a to v termínu 26. - 28. března 2018. Doprava z Prahy bude zajištěna hromadně (viz níže). Zajištěna bude plná penze včetně coffee-breaků. Hotel dále nabízí možnost wellness (finská sauna, vířivka, pára), které je pro hotelové hosty zdarma každý den od 15:15 do 16:15 (program tomu je uzpůsoben ☺).

Doprava

V pondělí se pojede z Prahy společně vlakem v 10:05 z Hlavního nádraží - sraz je v 9:45 u Burger Kingu. Ve středu se pak společně vrátíme vlakem, který do Prahy přijíždí v 15:49. Tato forma dopravy je finančně pokryta z prostředků na Doktorandské dny. Proplacení jiné formy dopravy je potřeba si samostatně domluvit s vedoucím oddělení.

Program

Finální program je nyní k dispozici.

Kromě přednášek doktorandů nás v pondělí odpoledne čeká komentovaná prohlídka historické části města pod vedením průvodce z ochotnického spolku. V úterý večer je na programu bowling (hradí si účastníci). Dále si poslechneme zvané přednášky:

Prezentace

Každý doktorand bude mít na svou prezentaci 20 minut (15 minut přednáška, 5 minut na dotazy posluchačů) a v tomto čase by měl srozumitelně představit svou práci ostatním účastníkům. Jelikož publikum bude oborově různorodé, měl by být kladen důraz zejména na motivaci a úvod do problému. Komunikačním jazykem může být čeština, slovenština a nebo angličtina. Na místě bude k dispozici projektor a flipchart s fixou.

Zde můžete nalézt několik užitečných doporučení a tipů pro dobrou prezentaci.

Registrace

Registrace byla ukončena.