Top Verification of             Complex Systems Řešení omezujících podmínek

Témata: Řešení omezujících podmínek

Vyvíjíme software, teorii a algoritmy které umí řešit matematické formule obsahující nelineární rovnice a nerovnice, konjunkce, disjunkce, a logické kvantifikátory (, ).

Například, řešení podmínky x2+y2-1 <= 0 /\ 2y <= x2 vypadá takto:

Aplikujeme výslednou technologii v několika oblastech (např. verifikace složitých systémů, výpočet Lyapunových funkcí).

Nabízíme velké množství témat v této oblasti pro bakalářské, diplomové a doktorandské práce pro studenty informatiky, řízení nebo matematiky. Dle zájmu studenta práce může být zaměřena na aplikace, na teorii/matematiku, anebo spíš na vývoj softwaru. Náš výzkum probíhá v mezinárodnímu kontextu, například, ve spolupráci s velkým projektem v Německu.

Pro více informací, prosím kontaktuje mne!

Příklady možných témat jsou uvedeny níže. Mnohem více témat jsou k dispozici po osobní domluvě.


Top Verification of Complex Systems Constraint Solving