Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu

Projekt programu Informační společnost
tématického programu II Národního programu výzkumu v České republice
Identifikační kód: 1ET100300419

News

30. 11. – 2. 12. 2008
SEMWEB 2008
(Hotel Svratka)

Závěrečný seminář - oponentura projektu

Role oponentů laskavě přijali prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. a prof. Ing. Václav Matoušek, CSc.

Za část fotogalerie patří dík prof. Ing. Mária Bielikové, PhD.

V úvodním slovu semináře byla stručně představena historie projeku a jmenovány jeho dílčí cíle včetně uvedení hlavních dosažených výsledků za jednotlivá pracoviště:

Následně proběhly prezentace vybraných výsledků:

This page was last modified 20.01.2020 13:58.