O projektu

Projekt začal 1.července 2004 a je plánovaný na 4,5 roku.

Je zaměřen na témata semantického webu, zejména pak na inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje.

Výzkumný tým je formálně rozdělen do 8 pracovních skupin s různým zaměřením.

 

Část výsledků (jmenovitě výsledky Víta Nováčka) brněnské části projektu je dostupná na stránkách OLE Ontology Acquisition Project.

O lidech

Na projektu spolupracují klíčoví vědci a Ph.D. studenti působící na 3 následujících institucích:


Ústav informatiky
Akademie věd České republiky

Matematicko-fyzikální fakulta
Karlova univerzita v Praze

Fakulta informatiky
Masarykova univerzita Brno

Charakteristika projektu

Projekt je zaměřen na integraci progresivních teoretických disciplín informatiky a jejich praktické aplikace.

Cílem projektu je vyzkoušet a vyvinout teoretické základy sémantického webu, zejména s ohledem na moderní metody umělé inteligence a metody computing by nature, jako např.  umělé neuronové sítě, evoluční algoritmy, dolování z dat, speciální (deskriptivní) logiky, a aplikovat a verifikovat vybrané metody inteligentního zpracování dat a znalostí v těchto oblastech.

Očekává se, že výsledkem projektu budou zejména:

Projekt je založen  programem Informační společnost (Tématického programu II Národního výzkumného programu České republiky).

Poděkování

Děkujeme vládě České republiky za sponzorování projektu.

This page was last modified 20.01.2020 13:58.